Facturació

Aplicació de gestió comercial estàndard amb mòduls opcionals de comandes de clients, de proveïdors, escandalls i producció . Contempla diversos llistats de facturació : per client, per article i per venedor amb comissions. També té moltes característiques molt útils a l’hora de treballar com: Possibilitat de desglossar un albarà en dos o més sense tornar a introduir la informació, etc.Opció d’introduir preus i/o descomptes diferents per cada client.Diferents adreces de facturació i entrega de material Propostes de compra, etc.