Protecció de dades

El Reglament Europeu de Protecció de Dades. Aquest reglament substitueix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) creada el 1999 per a garantir el dret de les persones a la protecció de dades de caràcter personal.
Si la seva empresa disposa d’una aplicació informàtica o bé d’un fitxer personal on tingui anotades dades com el nom, nif, telèfon, etc dels seus clients o treballadors, la seva empresa està obligada a complir amb el RGPD

El nou reglament europeu de protecció de dades ja és en vigor.