Registre horari

A GIS s.l. disposem de l’aplicació que ens permet portar el registre horari dels treballadors, tant si estan a l’empresa, utilitzant el mètode més còmode per al treballador, ordinador, tableta, fixador d’empremta digital, mòbil (si esta fora de l’empresa. Amb els informes necessaris per poder complir amb la normativa vigent.

Què entenem com “registre obligatori de jornada de laboral?

El registre de la jornada és obligació de les empreses, de disposar d’un control de les hores que realitzen els seus empleats. Segons el BOE, ha de ser «fefaent», és a dir, les dades recollides s’han de correspondre amb les hores treballades per cada empleat. Aquest “Sistema” ha de registrar l’hora d’entrada i l’hora de sortida de cada un dels treballadors. Les dades s’han d’emmagatzemar durant un període de quatre anys i únicament poden tenir accés a ells els responsable de l’empresa i el mateix treballador.

No hi ha cap normativa que especifiqui el mecanisme concret mitjançant el qual l’empresa hagi d’habilitar el registre de la jornada. El decret llei publicat al BOE diu que aquest s’ha d’elaborar » mitjançant negociació col·lectiva o decisió de l’empresari amb els vist i plau dels representants legals dels treballadors

El sistema de registre horari ha de complir els requisits del RGPD. L’empresa te l’obligació  d’emmagatzemar i custodiar les dades durant un període de quatre anys. No disposar d’un sistema per a realitzar aquest control és motiu de sanció per la Inspecció de Treball. La multa pot oscil·lar entre els 626 euros i els 6.250 euros per empresa.

El decret llei del registre de jornada no afecta els treballadors autònoms, ja que aquest només està pensat per als assalariats. Els treballadors per compte propi  no estan venent el seu temps de treball directament, sinó un producte fruit d’aquest. És per això que els autònoms no han de guardar cap registre de les hores que realitzen.