Protecció de dades

El Reglament Europeu de Protecció de Dades. Aquest reglament substitueix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) creada el 1999 per a garantir el dret de les persones a la protecció de dades de caràcter personal.
Si la seva empresa disposa d’una aplicació informàtica o bé d’un fitxer personal on tingui anotades dades com el nom, nif, telèfon, etc dels seus clients o treballadors, la seva empresa està obligada a complir amb el RGPD

El nou reglament europeu de protecció de dades ja és en vigor. 

Oportunitats:

  • Aprofitem per tenir totes les dades actualitzades.
  • Millorem els serveis de seguretat informàtica de la empresa.
  • Oferim imatge de serietat als nostres clients.

Obligacions:

  • Informar als nostres clients, treballadors, etc per a que utilitzem les seves dades.
  • Protegir les dades i garantir-ne la confidencialitat

 

Sancions del RGPD

En la seva recent resolució PS/00212/2019, l’AEPD ha imposat a VODAFONE ONO, S.A.O. (“Vodafone”) la primera multa per infracció de l’article 32 del *RGPD. Això és, per la falta de “mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat” respecte a les dades personals.

Font: RGPDBLOG

Webs no legalitzades

Un estudi realitzat a 10.000 pàgines web del Regne Unit ha descobert que tan sols un 11,8 per cent compleix els requisits mínims imposats per la Unió Europea (UE), mentre que la resta utilitza tècniques per fer més difícil rebutjar el seguiment de les ‘ galetes ‘a l’usuari.

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és la normativa que regula la protecció de les dades dels ciutadans de la UE des del 2018. Seguint aquestes normes, les webs necessiten el consentiment dels usuaris, i aquest permís ha de ser informat, específic i proporcionat de manera lliure.

Font: La Vanguardia

Accepto la política de privacitat

13 + 1 =